Wijkverpleegkundige met specialisatie oncologie

Continuïteitshuisbezoek bij mensen met kanker

Het Continuïteitshuisbezoek is bedoeld voor mensen bij wie de diagnose kanker is gesteld. Doel van het huisbezoek is de kwaliteit van zorg aan patiënten met kanker te verbeteren door en extra begeleiding en ondersteuning te bieden door een gespecialiseerd wijkverpleegkundige van de ZorgSaam Zorggroep. Zo kan de patiënt in ieder stadium van zijn ziekte met problemen en/of vragen ergens terecht. De wijkverpleegkundige adviseert, informeert en biedt een luisterend oor. Zo nodig kan ze u doorverwijzen naar een andere hulpverlener, zoals een diëtiste, psycholoog of fysiotherapeut.

We bieden dit aan in heel Zeeuws-Vlaanderen. De hulpvraag kan op ieder moment opgestart worden; bij het stellen van de diagnose, in het begin van de behandeling, gedurende of zelfs nog geruime tijd na de behandeling. Gespecialiseerd wijkverpleegkundige Thuis kunnen zich problemen en vragen voor doen die in het ziekenhuis nog niet te voorzien waren. Vragen en problemen die te maken hebben met het ziekte en behandelingsproces, de verwerking ervan of de genezing, zoals:

 “Ik voel me onzeker. Ik weet niet wat de gevolgen kunnen zijn van de chemotherapie die ik ga krijgen.”
 “Ik ben zo moe, het lukt me niet om mijn dagelijkse bezigheden te doen.”
 “Het eten smaakt me niet meer. Ik ben bang dat ik veel zal afvallen.”
 “Ik voel me zo alleen staan. Met wie en hoe kan ik over mijn ziekte praten?”

De vragen die u hebt kunnen tijdens het verloop van de ziekte of genezing ook veranderen. Daarom biedt de wijkverpleegkundige u een aantal huisbezoeken aan van ongeveer anderhalf uur, afhankelijk van uw behoefte. Er zijn geen kosten aan de continuïteitshuisbezoeken verbonden.

Adviseren en informeren

De wijkverpleegkundige kan u informatie geven en adviseren. Daarnaast vertelt zij u wat de mogelijkheden van de thuiszorg zijn. Ze bespreekt uw ( eventuele) vragen of problemen en zoekt samen met u naar een oplossing.
Zo kan de wijkverpleegkundige u onder meer:

 informatie geven over de bijwerkingen van de behandeling en hoe u deze zo beperkt mogelijk kunt houden;
 informatie en advies geven over het omgaan met vermoeidheid;
 informatie geven over hoe uw pijn kan worden verlicht;
 informatie geven over de manier waarop u in contact kunt komen met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt;
 zij kan, indien u dat wenst, ook uw partner/vriend(in)/familielid betrekken in het gesprek, want ook zij kunnen vragen hebben;

Contact

De wijkverpleegkundigen met specialisatie oncologie zijn op werkdagen tussen 08:00-17:00 uur telefonisch bereikbaar.

Regio Sluis 0117 - 456500
Regio Terneuzen 0115 - 674500
Regio Hulst 0114 – 383500

https://www.zorgsaam.org/ziekenhuis/specialismen/oncologie

Wijkverpleegkundige Oncologie

Logopedie

Ergotherapie

Diëtiste (informatie volgt)

Oncologie- en oedeem fysiotherapie

Pyscho-oncologie