Ergotherapie

Ten gevolge van kanker en de behandeling van kanker kan men te maken krijgen met problemen bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Praktische problemen worden veelal veroorzaakt door klachten als vermoeidheid, pijn en cognitieve problemen (bijv. moeite met concentreren en onthouden). De ergotherapeut richt zich op de aanpak van deze praktische problemen waarbij rekening wordt gehouden met de lichamelijke, cognitieve en emotionele gevolgen (van de behandeling) van kanker. Dit gebeurt in de vorm van coaching, behandeling, voorlichting, adviezen en altijd een luisterend oor. De ergotherapeut kan in ieder stadium van kanker ondersteuning bieden.

Behandel- en herstelfase
Tijdens de behandel- en herstelfase kunt u zeer vermoeid raken, beperkt worden in uw bewegingen of door pijn belemmerd worden bij activiteiten die u wilt doen. Samen wordt er gekeken of er dingen anders kunnen waardoor u minder belemmerd wordt. Een voorbeeld kan zijn het adviseren van een hulpmiddel of aanpassing in uw woning. Maar ook het anders uitvoeren van een activiteit, waardoor het u minder energie kost of fysiek minder belastend is.

Vermoeidheid
Het kan zijn dat u na de behandel- en herstelfase vermoeid blijft. De ergotherapeut kijkt samen met u naar de activiteiten die voor u belangrijk zijn en die u op een dag wilt kunnen uitvoeren. Het gebruik van uw energie op een dag en in een week wordt inzichtelijk gemaakt om vervolgens samen op zoek te gaan naar een goede verdeling en het bereiken van balans. Wanneer u door vermoeidheid moeite hebt met onthouden, concentreren, plannen of organiseren kan de ergotherapeut u praktisch adviseren en begeleiden.

Palliatieve zorg
Als het gaat om palliatieve zorg kan de ergotherapeut u, uw partner, mantelzorgers of verzorgenden instrueren bij praktische problemen. Advies en begeleiding kan gegeven worden ten aanzien van de verzorging, transfers en bereiken van comfort tijdens o.a. zit- of lighouding. Ook kan er advies worden gegeven over noodzakelijke hulpmiddelen en voorzieningen en deze voor uw regelen en aanvragen.

Vergoeding
Ergotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Per kalenderjaar hebben verzekerden recht op een vergoeding van 10 uur ergotherapie; via sommige aanvullende verzekeringen zijn dat meer uren. Er zijn ook aanvullende verzekeringen die – op polis van de cliënt- extra uren v ergoeden voor het ondersteunen van mantelzorgers. Het verplichte eigen risico geldt ook voor de ergotherapie behandeling. Met een verwijzing van uw oncoloog of (huis)arts kunt u zich aanmelden bij Ergotherapie Terneuzen.

Contact
Voor vrijblijvend meer informatie of een eerste afspraak kunt u contact opnemen met Mariska Dieleman, ergotherapeut.
Ergotherapie Terneuzen
Axelsestraat 154
4537 AS Terneuzen
T: 0115-622655/ 06-11514606
M: info@ergotherapieterneuzen.nl
W: www.ergotherapieterneuzen.nl

Wijkverpleegkundige Oncologie

Logopedie

Ergotherapie

Diëtiste (informatie volgt)

Oncologie- en oedeem fysiotherapie

Pyscho-oncologie