Over Ons

Tijdens ons werk met patiënten met kanker merkten we dat de hulpvraag op meerdere vlakken kan liggen. Daaruit is het idee ontstaan om een multi disciplinair netwerk op te richten. In dit netwerk zijn alle partijen vertegenwoordigd die kunnen bijdragen aan een optimaal herstel van een patiënt met kanker in de eerste lijn. Ons doel is maatwerk leveren binnen de oncologische revalidatie om de patiënt met kanker zo optimaal mogelijk te laten functioneren. We zijn een laagdrempelig netwerk, waar de leden elkaar aanvullen en ondersteunen. We willen kwalitatief goede zorg verlenen zo dicht mogelijk bij huis. Op deze manier kunnen complicaties worden voorkomen en kan langdurige zorg vermeden worden.

Wijkverpleegkundige Oncologie

Logopedie

Ergotherapie

Diëtiste (informatie volgt)

Oncologie- en oedeem fysiotherapie

Pyscho-oncologie